THIRRJE PËR RINI & SPORT (FAZA I/2022)

Drejtoria për Rini dhe Sport në Komunën e Prishtinës u bënë thirrje të gjithë Klubeve, Shoqatave dhe OJQ-ve të regjistruara në Republikën e Kosovës, programi i punës i të cilave është i fokusuar e fushat sportive, të aplikojnë për mbështetje financiare për projektet që kontribuojnë në zhvillimin dhe masivizimin e sportit dhe organizimin rinor gjithnjë duke u bazuar në politikat programore të Drejtorisë për Rini dhe Sport, në Komunën e Prishtinës.

Veprimtaritë

Data e fillimit: 30.03.2022 16:37
Data e mbarimit: 13.04.2022 23:59