Komuna e Prishtinës | Drejtoria e Kulturës

Phone: 038 / 226 417

Address: Rr. UÇK - 2, 10000, Prishtinë, Kosovë