THIRRJE PËR RINI & SPORT

Drejtoria për Rini dhe Sport, Komuna e Prishtinës, në bazë të rregullores për ndarjen e subvencioneve Nr.01-020/01-194101/18, dt.08.08.2018, të Komunës së Prishtinës, si dhe në bazë të rregullores MF NR-04/2017,hapë;

                                                                        THIRRJE PUBLIKE

Për ofrimin e mbështetjes financiare publike për financimin e projekt propozimeve të Klube Sportive, Shoqata dhe OJQ-ve, për organizimin e aktiviteteve sportive në Komunën e Prishtinës.

Veprimtaritë

Data e fillimit: 24.04.2024 00:00
Data e mbarimit: 08.05.2024 23:59